Great World Change

Wielki Kołowrót

Koło-Wrót. Koliste Wrota. Gwiezdne Wrota.

O Kołowrocie powiedział nam pewien kapitan żeglugi wielkiej, wykształcony w duchu dawnej, dobrej morskiej szkoły. Miał on doskonale opanowaną gwiezdną nawigację.

PL

Wrota Czasu - relacje

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią publikujemy kilka relacji z medytacji Wrota Czasu.

Pozwólcie, że zacznę najpierw od relacji swojej:

 

PL

Trzymać kurs!

Kiedy Krzysztof Kolumb wypłynął na poszukiwanie Nowego Świata, po kilku tygodniach żeglugi po bezkresie oceanu załoga wpadła w przygnębienie i była bliska buntu.

PL

Z Kryształowej Przetrzeni

Tym, którzy w dniu 21 grudnia oczekiwali końca świata, wszechświat spłatał inteligentnego figla. To, co wydarzyło się na przełomie grudnia 2012 i stycznia 2013 nie było bowiem końcem lecz początkiem.

 

W istocie nie był to tylko sam 21 grudnia ale cały pełen doniosłych energetycznych zmian okres od 12 grudnia do 6 stycznia. Punktem kulminacyjnym tych zmian było pełne uruchomienie Kryształowej Sieci, do czego i my na swój sposób się przyczyniliśmy.

PL

Pages

Violet Flame - spiritual knowledge

Start

The call of the stone circle
I call upon you, my Stellar Brothers. I...

Violet Flame

Violet Flame, Purple Flame
ABOUT THE FIOLET FLAME The Violet Flame is one...
Fiolet Flame Wave
VIOLET FLAME CIRCLE On 21 June 2010, on...

Light of The Spirit

The world whence I came My home. A world of...
Dusza jest światłem, Światło Ducha
Truth is always clear and simple. Always...
Light of the Supreme Soul - life energy
REACHING YOUR HIGHEST DESTINATION Read the...

Health, conscious eating

Conscious eating, wegetarianism, veganism, animal's rights
Why is it so important? “What you eat it...

Children of new era

Dzieci indygo i kryształowe
The arrival of every new spiritual being on...

Hidden reality

Field of life - Divine Matrix
In the mythology of ancient Greeks, the...
Divine matrix
It is quiet... It has been so quiet for several...

Prehistory, Atlantis, Egypt, pyramids

Mother Earth
Is it not beautiful? A long time ago, in...

Newsletter

Enter your e-mail, we will inform you about new articles

e-mail: contact@violetflame-merkaba.com

tel: +44 1158880510

We call back if we miss your call. Skype: violetflame-merkaba