Mer Ka Ba - energy of life

Zgodnie z wiedzą pochodzącą z cywilizacji starszych niż pisana historia, pole życia generowane przez istoty ludzkie przybiera kształt dwóch wirujących i przenikających się nawzajem świetlistych tetraedrów (ostrosłup foremny, piramida na podstawie trójkąta). Tetraedr skierowany wierzchołkiem w górę, zwany również Tetraedrem Słońca, Tetraedrem Umysłu lub Tetraedrem Męskim wiruje w lewo. W tym samym czasie skierowany wierzchołkiem w dół tetraedr Ziemi, zwany również Tetraedrem Żeńskim lub Tetraedrem Emocjonalnym wiruje w prawo.

Tetraedr Słońca wiruje nieznacznie szybciej niż Tetraedr Ziemi (stosunek 34:21). Oba wiry spotykają się w przestrzeni serca i ta właśnie przestrzeń umożliwia istotom wysoko rozwiniętym manifestowanie zdumiewających możliwości zwanych powszechnie cudami. Oprócz pola wirującego wokół żywej istoty rozciągnięte jest również istnieje również pole statyczne. Jego układ różni się nieznacznie w zależności od tego, czy mamy do czynienia z istotą o polaryzacji męskiej, czy żeńskiej.

Statyczne pole MerKaBa stało się inspiracją dla konstrukcji Aktywatora Energetycznego Merkaba. Prawidłowo zsynchronizowane pole MerKaBa wiruje z prędkością zbliżoną do prędkości światła i rozpościera się na odległość kilkunastu metrów wokół tworzącej go osoby. Takie pole umożliwia przekraczanie barier czasu i przestrzeni oraz bezpośrednie tworzenie rzeczywistości. Wizerunek rozwiniętego pola MerKaBa ze zdumiewającą i dającą do myślenia dokładnością przypomina obrazy latających spodków lub wirujących galaktyk.

Wiedza o tym zjawisku, znana w czasach Atlantydy, była przechowywana przez wtajemniczonych w kręgu cywilizacyjnym związanym ze starożytnym Egiptem a stamtąd rozprzestrzeniała się na inne cywilizacje.

Symboliczne dwuwymiarowe odzwierciedlenie tego energetycznego układu do dziś widnieje na sztandarach Izraela, gdzie w dawnych czasach MerKaBa (czytane również jako MerKaVa) utożsamiano z boskim rydwanem umożliwiającym międzywymiarową podróż i wzniesienie człowieka do tronu Boga.

W światach, w których wymiary duchowe nie są oddzielone od fizycznych (patrz Pole Życia), ośmioramienna MerKaBa rozwija się w gwiazdę dwunastoramienną (MerKiVa), później w dwudziestoramienną (MerKaNa) a ostatecznie w dwudziestoczteroramienną (MerKaRa).

Merkiva - 12 ramienna gwiazda Mer Ka Na - gwiadza 20 ramienna
MerKiVa12 MerKaNa20

Newsletter

Enter your e-mail, we will inform you about new articles

e-mail: contact@violetflame-merkaba.com

tel: +44 1158880510

We call back if we miss your call. Skype: violetflame-merkaba