Znak Atlantów z Merkabą

ZNAK NOWEGO ŚWIATA

Jak łatwo zauważyć naszemu działaniu patronuje znak Atlantów w unikalnej konfiguracji. Oto jego znaczenie i geneza powstania.

Dawny pierścień Atlantów widniejący na pierścieniach znalezionych w Egipcie wyglądał mniej więcej tak:

Pierśćień Znak Atlantów

 

Znak Atlantów, który zachował się do naszych czasów chronił i gromadził energię, lecz nie transformował jej do wyższych wymiarów ani nie pozwalał na jej swobodną wymianę. Brak wymiany oznacza stagnację.

Boska Moc nie może być zatrzymywana! Boska Moc ma płynąć. Jej naturą jest szczodrość i nieskończoność. Wszelkie próby jej zatrzymania lub zawłaszczenia, zawsze prowadzą do katastrofy! Pamiętajmy, aby ten błąd nigdy więcej nie został popełniony....

 

A oto symbol podobny, ale jakże inny:

Znak Atlantów z Merkabą

Proszę przyjrzeć mu się uważnie. Właśnie w takiej pozycji należy mu się przyglądać. To nie są zwyczajne trójkąty i kwadraty. To piramidy!

 

Na krańcu dolnym i górnym mamy 2 piramidy trójścienne. Energia przez nie napływająca jest transformowana przez stojące w 2 rzędach piramidy czworościenne. W centrum stoi piramida podwójna – jest to Merkaba!

 

Przypominamy, że to właśnie Merkaba jest symbolem czakry serca. Merkaba po środku piramid jest niczym serce - łączy stworzenie Nowego Świata z wyższymi wymiarami i zapewnia nieprzerwaną łączność z Nieskończonym Źródłem Życia.

 

Obie energie - męska i żeńska transformowane są w równym stopniu.

 

 

Symbol ten przyszedł do mnie kilka lat temu w postaci natchnienia podczas pracy z Merkabami. Minęło sporo czasu zanim pojąłem jego znaczenie. Serce mi podpowiada, że taki właśnie kształt miał oryginalny Znak Mocy Atlantydy, w czasach gdy jej stworzenie było piękne i czyste.

Poseida - stolica Atlantydy

 

 

Niech Znak Atlantów z Merkabą służy mocą i ochroną wszystkim, którzy kroczą drogą do Nowego Świata.

Newsletter

Enter your e-mail, we will inform you about new articles

e-mail: contact@violetflame-merkaba.com

tel: +44 1158880510

We call back if we miss your call. Skype: violetflame-merkaba